Bu tüyolarla sakatlığa dur de!

Vücut geliştirme, iskelet kas kütlesini oluşturma ve definasyon sağlama amaçlarından dolayı ağırlık kaldırmaya dayalı bir spordur. Yüksek volümde ağırlık antrenmanları ve vücuttaki yağ oranının en aza indirgemek için uygulanan sıkı perhizler ve rejimler gereklidir.

Kadın sporcularda en yaygın bulgular tendinittir ki bu problemler 3’te 1’inde görülmektedir.
Erkek sporcular aşırı zorlanmadan kaynaklanan dejeneratif eklem hastalığı, eklem iltihabı ve tendinit gibi sakatlıklara maruz kalmaktadırlar.

Bu sakatlıkları engellemek veya ihtimalini düşürmek

Olağan ağırlık antrenmanları, nadiren ciddi ama çoğunlukla deneyim ve uzmanlıkla, kontrol altında tutulabilen bir takım sakatlıkları tetikleyebilirler. Problemler genelde bilgisizlik, aşırıya kaçma, dikkatsizlik ve iyi odaklanmama gibi kolayca giderilebilen ve düzeltilebilen sebeplerden doğar.
Sakatlanmayı engelleyecek faktörler bilgi, ustalık, kabiliyet, fiziksel sağlık, beslenme, ısınma hareketleri, ekipman, çevre ve hava olarak sıralanabilir.

Ağrının sakatlanmalara göre seviyeleri

Her sakatlık için ağrının dör seviyesi vardır. Ağrı bir sonraki seviyeye ulaştığında bunun anlamı sakatlığın daha kötüye gittiği ve daha uzun süreli bir tedavi gereksinimi olduğudur
Seviye 1-Hareketten sonra etkilenmiş olan bölgedeki ağrı
Seviye 2- Hareket sırasında ve sonrasında oluşan ağrı. (performansı etkilemez)
Seviye 3-Ağrı ve hareketi uygularken yaşanan zorluk
Seviye 4-Hareket ve diğer aktiviteler (spor veya başka bir aktivite) sırasındaki ağrı

Sakatlığın üç safhası

0-24 saat Akut safha

Bu safha, sakatlıktan hemen sonrasında başlayıp (s1) genellikle 24 saate kadar olan sakatlığın durmasına kadar ki zaman dilimiyle sınırlıdır. Uygun müdahale ve kontrollerle ağrı şiddetinde önemli ölçüde azalma sağlanabilir.

24-48 saat Orta Safha

Bu safha, sakatlığın durduğu ve akut safhanın sona erdiği kısımdır. Sakatlık tekrar başlayabilir ki, bu genellikle sakatlıktan sonraki 24-48 saat arasında gerçekleşir. Eğer düzgün ve uygun prosedürler takip edilmezse sakatlığın akut safhaya dönme riski vardır.

48 saat + Final Safha

Bu bütün sakatlık durduğunda meydana gelir ve tekrar başlaması için küçük bir ihtimal vardır (genellikle 48 saatten sonra). Bu noktada terapatik bakım iyileşmeyi çok iyi bir derecede etkiler. Bu safhada iyileşme, yumuşak yara dokusu halinde, kademe kademe meydana gelir.

Çok Protein mi? Doğru Protein mi? Artık kendin hesapla
Sağlığınızı tehdit eden 'Kas Dengesizliği'

Şafak KARTAL